Do pobrania

Katalogi SPINPOL H.T.

 

Instalacje odgromowe - Katalog aktualny !
Najnowszy katalog zawierający elementy systemu AntyGrom, maszty odgromowe o wysokości do 8,0 m oraz detale do budowy instalacji odgromowych na wielkopowierzniowych dachach płaskich. Bogato ilustrowany przykładami montażu, z częścią teoretyczną odwołującą się do nowych norm serii PN-EN 62305.

 

 

 

Instrukcje montażu SPINPOL H.T.

 

Instrukcja montażu masztów odgromowych A 1102 2 do A 1104 2. 4,0 m - 5,0 m

Nowa, aktualna instrukcja montażu masztów odgromowych, wolnostojących o wysokości do 5,0 m. Zasady budowy zwodów odsuniętych. 

 

Instrukcja montażu masztów odgromowych A 1105 2 do A 1110 2.  5,5 m - 8,0 m

Nowa, aktualna instrukcja montażu masztów odgromowych, wolnostojących o wysokości od 5,5 do 8,0 m. Zasady budowy zwodów odsuniętych.

 

 

Katalogi DEHN+SOHNE

Ochrona odgromowa 2020 - katalog pełny (ENG) DS401

Najnowszy, pełny katalog elementów wraz z osprzętem do budowy zewnętrznej instalacji odgromowej.

 

Ochrona odgromowa - nowe produkty 2010/2011 (PL) DS 170

 

Ochrona przeciwprzepięciowa 2015 - katalog pełny (ENG) DS 401

Najnowszy katalog ograniczników dedykowanych zarówno do sieci zasilających n.n. tzw. "czerwona seria", jak i torów sygnałowych - "seria żółta" firmy DEHN+SOHNE.

 

DEHNconductor - koniec problemów z odstępami separacyjnymi  (PL) DS 119

Katalog systemu zwodów w izolacji HVI wraz z akcesoriami.

 

 

Instrukcje montażu DEHN+SOHNE

 

 

Instrukcja montażu ochronników Blitzductor CT MD EX (0,23 MB)

Polskojęzyczna instrukcja montażu ochronników Blitzductor CT MD przeznaczonych do stref zagrożonych wybuchem.


Instrukcja montażu DEHNventil 2P TN (0,42 MB)

Instrukcja w języku polskim dotycząca montażu ochronnika DEHNventil, dedykowanego do sieci jednofazowych. Podobne zasady montażu obowiazują przy ochronnikach typu DEHNventil TNC, TNS.

Instrukcja montażu DEHNventil 2P TT (0,46 MB)

Instrukcja w języku polskim dotycząca montażu ochronnika DEHNventil, dedykowanego do sieci jednofazowych typu TT. Podobne zasady montażu obowiazują przy ochronnikach typu DEHNventil TT.

 

Instrukcja montażu DEHNventil TNC (0,12 MB)

Instrukcja w języku angielskim dotycząca montażu ochronnika DEHNventil, dedykowanego do sieci trójfazowych typu TNC.

Łatwy dobór 2006/7 (6,59 MB)

Broszura pokazująca jak w sposób szybki i poprawny dobrać ochronniki do sieci zasilajacej n.n.

Przewody odprowadzające CUI. (1,05 MB)

Przewód odprowadzający CUI zapewniający ochronę przed porażeniem napięciem dotykowym.

DEHNconductor - zwody HVI. (1,28 MB)

Zwody zastępujące układy z drążkami izolacyjnymi z dostępami iskrobezpiecznymi do 0,75 m.

 

Certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności

 

 

 Atest ochronników Blitzductor CT EX

Orzeczenie atestacyjne dotyczące bezpieczeństwa przeciwwybuchowego dla ochronników serii Blitzductor CT MD EX wydane przez Główny Instytut Górnictwa - Kopalnia Doświadczalna "BARBARA".

 Deklaracja zgodności 6/2008

Deklaracja zgodności dotycząca elementów z katalogu EB - instalacje odgromowe.

 Certyfikat KEMA dla ERICO 

Certyfikat potwierdzający jakość uziomów 1,5 m 5/8", pokrycie miedzią 0,250 mm wystawiony przez KEMA Quality B.V.

 Certyfikat KEMA dla ERICO

Załącznik do certyfikatu wystawiony przez KEMA Quality, dotyczący uziomów pomiedziowanych z warstwą Cu - 0,250 mm.

Certyfikat ELEMKO dla ERICO

Potwierdzenie zgodności z normą uziomów pomiedziowanych 5/8" ERICO wystawione przez Laboratorium Wysokonapięciowe ELEMKO.

 

Programy

  Program GromExpert (0,82 MB).rar

Program do obliczania podstawowych parametrów nowoczesnych instalacji odgromowych. Pomaga oszacować poziom ochrony obiektu, wyliczyć odstępy iskrobezpieczne i kąty osłonowe.

 

 

Artykuły

 

Ograniczniki typu 1 (1,24 MB)

Urządzenia do ograniczania przepięć typu 1 w instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym - dr hab. inż. Andrzej Sowa.

Ograniczniki typu 2 (1,13 MB)

Urządzenia do ograniczania przepięć typu 2 w instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym - dr hab. inż. Andrzej Sowa.

Strefowa koncepcja ochrony odgromowej (0,38 MB)

Strefowa koncepcja ochrony odgromowej “inteligentnych” budynków - Andrzej Sowa, Krzysztof Cedro.

Stanowisko PKOO SEP w sprawie używania telefonów komórkowych w trakcie burzy (0,56 MB)

Stanowisko PKOO SEP w sprawie używania telefonów komórkowych w trakcie burzy

 

Instalacje piorunochronne - ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa. (5,42 MB)

Krótka analiza norm PN-EN 62305 ze szczególnym zwróceniem uwagi na nie istniejącą funkcję ,,Eksperta w dziedzinie ochrony odgromowej" - mgr inż. Krzysztof Cedro

 

Inne

Projekt załacznika krajowego do PN-EN 62305-2 - wykaz obiektów. (0,40 MB)

Wyszczególnienie obiektów wymagających wyposażenia w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych ze wskazaniem adekwatnego poziomu ochrony - wersja robocza, informacyjna.

 

Interpretacja postanowień norm serii PN 86-92/E-05003 i serii PN IEC 61024 wg decyzji NKP 55 (0,09 MB)

Wypowiedź Przewodniczącego PKOO - Pana Prof. Z. Flisowskiego na temat priorytetów stosowania zapisów ww normach, korekta wydania norm PN-IEC 61024-1 i PN-IEC 61024-1-1 oraz inne wypowiedzi np. na temat palności pokryć dachowych.

 

Piorunochron aktywny

Piorunochron Aktywny (ESE) GALAKTIV (0,11 MB)

Oficjalne stanowisko Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej w Warszawie w sprawie dopuszczenia do instalowania na terenie Polski tzw. zwodów aktywnych (ESE - Early Streamer Emission) ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji zwanej GALAKTIV. Pismo z września 2000 roku ale ciągle aktualne.

 

Piorunochron Aktywny ESE - Akcelerator SE (0,08 MB)

Krytyczne stanowisko Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej z dnia 28.09.2001 wobec zwodów aktywnych (ESE - Early Streamer Emission) typu Akcelerator Impaktów Piorunowych Saint-Elme (akcelerator SE) promowanych przez firmę MEGATECH.

 

Piorunochrony aktywne. ESE - Early Streamer Emission. Krótka informacja dla Inwestorów. (0,84 MB)

Krótka broszura n/t piorunochronów aktywnych napisana w 2002 r. Nadal aktualna wobec ciągle ponawianych prób stosowania tych "rewelacyjnych" urządzeń - aut. Krzysztof Cedro

 

Badania piorunochronów aktywnych ESE w naturalnych warunkach. (1,14 MB)

(..)Niezdolność zwodów ESE do przechwytywania pobliskich wyładowań, stwarzało niedopuszczalne zagrożenie bezpieczeństwa publicznego (...) Na podstawie tego porównania doszliśmy do wniosku, że zastosowanie zwodów ESE nie daje żadnych korzyści w ochronie budynków przed bezpośrednimi wyładowaniami.(...) Sprawozdanie z badań w warunkach terenowych na Malezji piorunochronów aktywnych ESE aut. Z.A. Hartono, I. Robiah

 

Stanowisko w sprawie bezprawnego stosowania tzw. zwodów aktywnych w Polsce. (0,07 MB)

Kolejna druzgocąca krytyka zwodów aktywnych ESE wyrażona przez Przewodniczącego Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej Pana Prof. Zdobysława Flisowskiego. Polecamy instalatorom i projektantom instalacji odgromowych.

 

Konwencjonalne i niekonwencjonalne zwody odgromowe. Uzupełnienie. (0,60 MB)

Artukuł znanych na świecie badaczy piorunochronów aktywnych - Panów Z. A. Hartono i I. Robiah, będący uzupełnieniem do wcześniejszego opracowania: "Badania piorunochronów aktywnych ESE w naturalnych warunkach". Pokazane na zdjęciach przykłady uszkodzeń nie pozostawiają wątpliwości co do braku skuteczności tych konstrukcji.