Tablica 1NA. Wyszczególnienie obiektów i wymaganej klasy urządzenia piorunochronnego.

 

Obiekt Klasa/poziom ochrony
L.p. Cecha/przeznaczenie L.p. Rodzaj

 

1 Usługi publiczne 1 Budynki administracyjne     III – IV
2 Kina. teatry, szkoły, przedszkola   II¹ III – IV
3 Kościoły z wieżą do 20 m     III – IV
4 Muzea i obiekty historyczno-kulturowe   II¹ III – IV
5 Hale targowe i widowiskowe itp.   II¹ III – IV
6 Bazary     III – IV
7 Zamknięte obiekty sportowe   II¹ III – IV
8 Baseny i hale pływackie     III – IV
9 Garaże (duże i średnie)   II¹ III – IV
10 Strefy zagrożenia wybuchowego² I    
11 Urządzenia pomiaru i sterowania I    

 

2 Przemysłowe i rzemieślnicze 1 Biurowe     III – IV
2 Produkcyjne, magazynowe     III – IV
3 Gastronomiczne     III – IV

 

3 Noclegowe 1 Hotele, zajazdy, pensjonaty     III – IV
2 Duże hotele   II  
3 Schroniska, hale noclegowe   II  

 

4 Kolejowe 1 Eksploatacyjne ( dworce, perony )   II III – IV
2 Biurowe     III – IV
3 Magazynowe     III – IV

 

5 Lotnicze 1 Obiekty obsługi linii lotniczych² I    
2 Strefy zagrożenia wybuchem² I    
3 Centrala nadzoru lotniczego linii² I    
4 Centrala nadzoru lotniczego inne   II  
5 Budynki odpraw pasażerskich   II¹ III – IV
6 Budynki administracyjne     III – IV
7 Hangary, magazyny     III – IV

 

6 Zdrowotne i opiekuńcze 1 Obiekty intensywnej terapii² I    
2 Pawilony szpitalne     III – IV
3 Domy opieki i domy starców   II  
4 Budynki administracyjne     III – IV

 

7 Wielkogabarytowe 1 Gmachy wyższe niż 30m   II  
2 Kościoły z wieżą ponad 20m   II  

 

8 Mieszkalne 1 Domy jednorodzinne     III – IV
2 Domy wielorodzinne     III – IV

 

9 Rolnicze 1 Budynki gospodarcze     III – IV

 

10 Narażenia wybuchowe lub pożarowe 1 Zakłady petrochemiczne   II  
2 Obiekty zawierające lub wykonane z materiałów łatwopalnych   II  
3 Strefy zagrożenia wybuchem budynków i oczyszczalni ścieków² I    
4 Składy amunicji² I    
5 Wytwórnie i magazyny materiałów wybuchowych/pirotechnicznych² I    
6 Instalacji gazów/płynów palnych² I    

 

11 Techniczne 1 Urządzenia energetyczne   II  
2 Urządzenia telekomunikacyjne   II  
3 Urządzenia informatyczne   II  
4 Centrale nadzoru technicznego   II  

 

12 Wrażliwe na zakłócenia elektromagnetyczne 1 Obiekty z licznym wrażliwym wyposażeniem elektronicznym     III – IV

 

 

¹ – Jeżeli w grę wchodzi podwyższone zagrożenie obiektu z uwagi na : eksponowane jego położenie ( np. na wzniesieniach ), nieodporną konstrukcję i duże wieloosobowe pomieszczenia.

 

² – Wymagane jest zwrócenie szczególnej uwagi na skuteczność środków ochrony wewnętrznej ( ochrony urządzeń elektrycznych i elektronicznych przed przepięciami ). 

Tablica 1NA. Wyszczególnienie obiektów i wymaganej klasy urządzenia piorunochronnego.