Warunki dostaw

Warunki dostaw

Przeznaczenie sklepu

Sklep internetowy na stronie www.spinpol.com.pl/sklep służy do szybkiego wyboru artykułów, oszacowania ich wartości i automatycznego wygenerowania zamówienia adresowanego do Działu Sprzedaży P.P.H.U. SPINPOL H.T. Ziółkowscy sp. j.; 25-619 Kielce; ul. Chałubińskiego 42.

Wyłączenia

Sklep nie zawiera informacji nt. dostępności towaru w magazynie Sprzedawcy, nie posiada możliwości płacenia za towar kartami płatniczymi, a wygenerowane automatycznie zamówienie jest tylko podstawą do dalszych negocjacji pomiędzy Sprzedającym i Kupującym na temat dostępności towaru, cen, ewentualnych rabatów, terminu dostawy, terminu i sposobu płatności. Wszelkie informacje dotyczące wygenerowanego zamówienia można uzyskać w Dziale Sprzedaży pod nr tel. 041/345-74-76.

Procedura składania zamówienia

Po wygenerowaniu zamówienia na stronie sklepu, Kupujący otrzyma potwierdzenie tego faktu w postaci informacji wysłanej na adres internetowy podany w formularzu „Zamówienie – wprowadzenie danych” lub „Rejestracja nowego użytkownika”. Sprzedający po otrzymaniu zamówienia wyśle do Kupującego informacje o dostępności towaru, cenie końcowej, warunkach dostawy i sposobie zapłaty. Akceptacja tych warunków przez Kupującego jest ostateczną formą złożenia zamówienia.

Wysyłka towaru

Koszty przesyłki zamówionego towaru ponosi Kupujący, przy czym Kupujący wskazuje przewoźnika lub formę dostawy.

Artykuły brakujące

W przypadku, gdy chwilowo brak jest jakiegoś produktu w naszym magazynie informujemy o tym zamawiającego na potwierdzeniu zamówienia lub proponujemy alternatywny produkt. Jednocześnie podajemy orientacyjny termin, w którym przewidujemy dostawę brakujących artykułów.

Reklamacje

Gdy przesyłka jest uszkodzona w momencie dotarcia do odbiorcy, zgłasza on to przewoźnikowi. Inne reklamacje należy bezzwłocznie zgłosić do Działu Sprzedaży.

Zwrot towaru/rezygnacja ze złożonego zamówienia

W wyjątkowych przypadkach, potwierdzonych pisemnym poświadczeniem, P.P.H.U. SPINPOL H.T. może uznać zwrot zakupionego towaru lub zaakceptować rezygnację ze złożonego, ważnego i potwierdzonego zamówienia. Zastrzegamy sobie jednak prawo, do fakturowania ewentualnych kosztów powstałych na skutek tej operacji.

Różnice w danych technicznych

Opis i zdjęcia produktów na stronie sklepu internetowego zawierają tylko przybliżone i wybrane informacje na temat artykułów. Ze względu na ciągły postęp w dziedzinie konstrukcji i doskonaleniu artykułów produkowanych zarówno przez firmę SPINPOL H.T. jak i naszych dostawców zastrzegamy sobie możliwość niezgodności niektórych parametrów z danymi publikowanymi w opisach.

Siła wyższa

Okoliczności, na które nie mamy wpływu zwalniają nas z odpowiedzialności za zaistniałe opóźnienia lub błędy
w dostawach. Nie możemy w związku z tym, jeśli chodzi o jakiekolwiek odszkodowanie, ponosić odpowiedzialności za ew. naruszenie umów z trzecią stroną.

Ceny

Ceny podane są w PLN (polski złoty) bez podatku VAT (netto). Zastrzegamy sobie możliwość ich zmiany na skutek zmian cen półproduktów lub zmian cen u naszych dostawców.

Serwis i naprawy

Jeśli zaistnieje konieczność serwisu lub naprawy towaru kupionego w naszej firmie, przed odesłaniem towaru, należy najpierw skontaktować się z Działem Sprzedaży P.P.H.U. SPINPOL H.T. i uzgodnić powód i warunki naprawy. Każdorazowo należy przesłać kopię faktury zakupu.

SPINPOL H.T.