International Lightning Protection Club

 

1. Zadania i podstawowe cele.

- celem ILPC jest zgrupowanie firm zainteresowanych wysoką jakością instalacji ochrony odgromowej wykonanej na bazie międzynarodowych i krajowych norm, rozwiązujących w sposób kompleksowy zagadnienia ochrony odgromowej i posiadających certyfikat "Autoryzowany Instalator Materiałów DEHNa".

- oprócz tego uzgodni się poszczególne warunki dotyczące projektowania , szkoleń, serwisów i kontroli, których będą przestrzegać członkowie ILPC, jeżeli wystepuje jako "Autoryzowany Instalator Materiałów DEHNa"

2. Projektowanie urządzeń.

- systemy instalacji odgromowej będą projektowane przez Członków klubu ILPC na bazie norm krajowych (PN), międzynarodowych (IEC) i europejskich (ENV). Należy przy tym stosować zasady Strefowej Koncepcji Ochrony Odgromowej, w której stosowane ochronniki stopnia 1 i 2 pochodzą z asortymentu produkcyjnego firmy DEHN.

- DEHN stawia do dyspozycji znajdujące sie w posiadaniu materiały pomocne w projektowaniu .

- przy rozwiązywaniu nowych dotychczas niespotykanych problemów DEHN udostepni kontakt z Międzynarodowym Komitetem Ochrony Odgromowej IEC TC81

3. Szkolenia.

- członkowie klubu ILPC posiadają wiedzę na temat obecnego stanu techniki.

- DEHN przekazuje członkom klubu odpowiednie informacje na temat produktów i rozwiązań technicznych.

- członkowie klubu ILPC dbają o to aby właściwą wiedze posiadali zatrudniani pracownicy . W celach szkoleniowych członkowie klubu mogą zaprosić swoich klientów do laboratoriów i sal wykładowych firmy DEHN. Szkolenie powinno się odbywać co najmniej raz w roku przez dwa dni.

4. Montaż i instalacja.

- członkowie klubu ILPC potwierdzają , że montaż i instalacja wykonywanych przez nich systemów odpowiada obowiązującym normom IEC oraz krajowym normom i uzgodnieniom.

- w zastosowaniach należy używać materiałów z katalogu DEHNa. Użycie innych materiałów w kombinacji z elementami DEHNa należy uzgodnić z dostawcą tych materiałów.

- w swoich pismach do Klientów, członkowie klubu ILPC, będą informować o jakości produktów DEHNa.

5. Serwis i konserwacja.

- członkowie klubu ILPC podejmą się konserwacji i serwisu wykonanych przez siebie instalacji. Jest możliwe wykonywanie konserwacji i serwisu w przypadku gdy wykonawcą instalacji był inny członek klubu ILPC.

- serwis i konserwacje należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Klienci członków ILPC będą informowani o odpowiednich zmianach przepisów. W razie potrzeby dopuszcza sie możliwość kontroli członka ILPC przez inspekcje z firmy DEHN, pod względem jakości wykonywanych konserwacji.

6. Kontrola.

- członkowie klubu kontrolują wzajemnie wykonane przez siebie instalacje pod względem zgodności z normami krajowymi i międzynarodowymi oraz ustaleniami wewnętrznymi klubu. Na życzenie członka klubu kontrola może być przeprowadzona przez niezależną komisje lub innego członka klubu.

- każdy z członków klubu ILPC przedstawi jedną budowę w roku do oceny przez niezależną komisję lub komisję z firmy DEHN.