Certyfikaty, deklaracje zgodności

 Atest ochronników Blitzductor CT EX

Orzeczenie atestacyjne dotyczące bezpieczeństwa przeciwwybuchowego dla ochronników serii Blitzductor CT MD EX wydane przez Główny Instytut Górnictwa - Kopalnia Doświadczalna "BARBARA".

 Deklaracja zgodności 6/2008

Deklaracja zgodności dotycząca elementów z katalogu EB - instalacje odgromowe.

 Certyfikat KEMA dla ERICO 

Certyfikat potwierdzający jakość uziomów 1,5 m 5/8", pokrycie miedzią 0,250 mm wystawiony przez KEMA Quality B.V.

 Certyfikat KEMA dla ERICO

Załącznik do certyfikatu wystawiony przez KEMA Quality, dotyczący uziomów pomiedziowanych z warstwą Cu - 0,250 mm.

Certyfikat ELEMKO dla ERICO

Potwierdzenie zgodności z normą uziomów pomiedziowanych 5/8" ERICO wystawione przez Laboratorium Wysokonapięciowe ELEMKO.