Artykuły

  Tablica 1NA.

Wyszczególnienie obiektów i wymaganej klasy urządzenia piorunochronnego.

 

Ochrona zgodnie z normą PN-EN 62305.

Ochrona odgromowe obiektów budowlanych zgodnie z zaleceniami zawartymi w normach serii PN-EN 62305 - dr hab. inż. Andrzej Sowa.

 

Wymagania wynikające z norm ochrony odgromowej.

Zasady postępowania dotyczące ochrony obiektów budowlanych ... - dr hab. inż. Andrzej Sowa. 

 

Ochrona przeciwprzepięciowa w liniach transmisji danych.

Zasady dotyczące ochrony przeciwprzepięciowej w systemach informatycznych, teleinformatycznych oraz telekomunikacyjnych - dr hab. inż. Andrzej Sowa. 

 

Ograniczniki typu 1.

Urządzenia do ograniczania przepięć typu 1 w instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym - dr hab. inż. Andrzej Sowa.

 

Ograniczniki typu 2.

Urządzenia do ograniczania przepięć typu 2 w instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym - dr hab. inż. Andrzej Sowa.

 

Strefowa koncepcja ochrony odgromowej.

Strefowa koncepcja ochrony odgromowej “inteligentnych” budynków - Andrzej Sowa, Krzysztof Cedro.

 

Stanowisko PKOO SEP w sprawie używania telefonów komórkowych w trakcie burzy.

Stanowisko PKOO SEP w sprawie używania telefonów komórkowych w trakcie burzy.

 

Instalacje piorunochronne - ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa.

Krótka analiza norm PN-EN 62305 ze szczególnym zwróceniem uwagi na nie istniejącą funkcję ,,Eksperta w dziedzinie ochrony odgromowej" - mgr inż. Krzysztof Cedro.

 

Projekt załacznika krajowego do PN-EN 62305-2 - wykaz obiektów.

Wyszczególnienie obiektów wymagających wyposażenia w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych ze wskazaniem adekwatnego poziomu ochrony - wersja robocza, informacyjna.

 

Interpretacja postanowień norm serii PN 86-92/E-05003 i serii PN IEC 61024 wg decyzji NKP 55.

Wypowiedź Przewodniczącego PKOO - Pana Prof. Z. Flisowskiego na temat priorytetów stosowania zapisów ww normach, korekta wydania norm PN-IEC 61024-1 i PN-IEC 61024-1-1 oraz inne wypowiedzi np. na temat palności pokryć dachowych.