Dziś jest piątek, 1 lipca 2016 r. :: Imieniny obchodzą Halina, Marian i Klarysa. :: Jest 77 dzień sezonu burzowego. :: Uwaga!!!!!! Uwaga!!!!!! Uwaga!!!!!! JEST JUŻ DRUKOWANY KATALOG 2014! ZGŁOŚ SIĘ! WYŚLEMY POCZTĄ!
Sklep Poradnik Ciekawostki O nas Forum

Na naszych stronach każdy z Państwa znajdzie niezbędne informacje i porady dotyczące ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Jesteśmy przekonani, że obserwowany, ciągły wzrost nasycenia budowli elementami elektrycznymi i elektronicznymi będzie generować wzmożone zainteresowanie tym problemem. Zachodzące obecnie zmiany klimatyczne powodują zwiększoną ilość wyładowań. Jest to kolejny czynnik zwiększający ryzyko utraty użytkowanego sprzętu. My jesteśmy po to, aby Państwu pomóc temu zaradzić! Będziemy wdzięczni za wszystkie uwagi i sugestie dotyczące zarówno formy jak i prezentowanej treści.

Aktualności

UWAGA!!! NOWE CENY WSPORNIKÓW !!!

Spinpol H.T.

Przy zakupie większych ilości atrakcyjne rabaty.

2016-04-28

Stanowisko PKOO SEP w sprawie używania telefonów komórkowych w trakcie burzy

W związku z coraz częściej ukazującymi się w różnych mediach i portalach internetowych nieuzasadnionymi opiniami sugerującymi zakaz używania telefonów komórkowych w czasie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi, Polski Komitet Ochrony Odgromowej SEP oświadcza, iż nie zwiększa się prawdopodobieństwo uderzenia pioruna w osobę posiadającą włączony telefon komórkowy, jak również wówczas, gdy przez telefon komórkowy jest prowadzona rozmowa. Powyższe oświadczenie dotyczy również innych urządzeń elektronicznych typu smartfon, tablet, laptop, które korzystają z transmisji bezprzewodowej. Mylne opinie często uzasadnia się faktem, jakoby powietrze wokół telefonu ulegało jonizacji, a przez to zmniejszana była wytrzymałość elektryczna powietrza, ułatwiając tym samym rozwój kanału piorunowego. Taka argumentacja jest nieprawdziwa z uwagi na parametry pola elektromagnetycznego wykorzystywanego w telefonii komórkowej. W systemie UMTS 2100 maksymalna używana częstotliwość transmisji sygnałów dochodzi do 2,17 GHz, co odpowiada długości fali ok. 13,8 cm, podczas gdy bezpośrednią fotojonizację azotu i tlenu, będących głównymi składnikami powietrza, wywołują fale elektromagnetyczne o długościach λ < 100 nm (1 nm = 10-9 m). Nie jest również możliwe wystąpienie zderzeniowej elektronowej lub jonowej jonizacji powietrza, gdyż taki typ jonizacji zachodzi przy natężeniu pola elektrycznego o wartości rzędu miliona V/m w normalnych warunkach atmosferycznych, a natężenie pola elektrycznego w otoczeniu telefonów komórkowych nie przekracza kilkudziesięciu V/m. W pobliżu telefonów komórkowych nie jest również możliwa cieplna jonizacja powietrza, która jest inicjowana w bardzo wysokiej temperaturze, nie mniejszej niż 5000 K. Ponadto brak jest jakichkolwiek dowodów naukowych, z których wynikałoby, że występowanie zjonizowanego ośrodka w niewielkim obszarze w pobliżu obiektu będzie skutkować częstszymi wyładowaniami atmosferycznymi w tenże obiekt. Wręcz przeciwnie, najnowsze rejestracje rozwoju kanału piorunowego z wykorzystaniem szybkich kamer wideo uwidaczniają stochastyczny charakter procesu połączenia lidera odgórnego z liderem oddolnym inicjowanym z obiektu naziemnego. Często obserwuje się, że czoło lidera odgórnego nie łączy się z czołem lidera oddolnego, który rozwija się w kierunku wyżej położonych fragmentów kanału i tam dopiero łączy się w jeden kanał plazmowy umożliwiający rozwój zasadniczej fazy wyładowania atmosferycznego. Podsumowując, PKOO SEP stoi na stanowisku, iż wszystkie opinie sugerujące zakaz używania telefonów komórkowych w czasie burzy są nieuzasadnione z naukowego punktu widzenia, a nawet mogą stwarzać pośrednie zagrożenie zdrowia i życia osób poszkodowanych, do których nie będzie można wezwać pomocy. W warunkach burzowych należy zachowywać się racjonalnie, zgodnie z zasadami opublikowanymi na oficjalnej stronie internetowej PKOO SEP (http://www.pkoo-sep.org.pl/). Należy pamiętać, że gdy piorun trafi w człowieka, to wszystkie przedmioty przewodzące mające bezpośredni kontakt z ciałem (np. telefon, tablet, słuchawki, komputer, klucze, monety, itp.) mogą być przyczyną dodatkowych poważnych oparzeń skóry, lecz przedmioty te nie są przyczyną „ściągania” wyładowań atmosferycznych.

2015-10-21

Stanowisko Prezydium Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP

Stanowisko Prezydium Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP w sprawie stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony odgromowej obiektów budowlanych z dnia 17.07.2012 r. Polski Komitet Ochrony Odgromowej (PKOO) działający od marca 1958 r. w ramach Stowarzyszenia Elektryków Polskich stanowczo i konsekwentnie podtrzymuje konieczność projektowania i wykonywania ochrony odgromowej obiektów budowlanych zgodnie z wymaganiami aktualnych Polskich Norm, które są identyczne z normami europejskimi (EN) oraz międzynarodowymi (IEC). Stanowisko powyższe PKOO uzasadnia następującymi okolicznościami: 1) Polskie Normy serii PN-EN 62305 dotyczące ochrony odgromowej obiektów budowlanych są wynikiem prac Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (TC 81 IEC) oraz Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego w zakresie Elektrotechniki (TC 81X CENELEC), w których biorą udział wybitni eksperci z całego świata w tym również eksperci będący członkami PKOO, delegowani do tych prac przez Polski Komitet Normalizacyjny; 2) Polskie Normy serii PN-EN 62305 stały się obowiązkowe, gdyż zostały enumeratywnie powołane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690, załącznik 1 do cyt. rozporządzenia, ostatnia zmiana z dnia 10 grudnia 2010 r., Dz. U. nr 239, poz. 1597); 3) Nie ma żadnego uzasadnienia dla stosowania w Polsce innych wymagań dotyczących ochrony odgromowej budynków, niż tych zawartych w serii PN-EN 62305, a w szczególności powoływanie się na francuski dokument opracowany przez producentów tzw. „aktywnych” urządzeń ochrony odgromowej, nazywany normą francuską NF C 17-102. W dokumencie tym zawarte jest szereg sprzeczności w stosunku do wymagań zamieszczonych w serii norm PN-EN 62305, a zwłaszcza dotyczących zasad wymiarowania stref ochronnych dla obiektów budowlanych; 4) Polski Komitet Ochrony Odgromowej podziela stanowisko międzynarodowych gremiów naukowych, wypracowane głównie przez ekspertów skupionych przy uznanej Międzynarodowej Konferencji Ochrony Odgromowej (International Conference on Lightning Protection – www.iclp-centre.org), iż tzw. zwody odgromowe pionowe z wczesną emisją strimera (ang. ESE – Early Streamer Emission), nazywane powszechnie „zwodami aktywnymi” nie zwiększają skuteczności ochrony odgromowej w stosunku do określanej w serii norm PN-EN 62305. Jeśli projektanci lub wykonawcy ochrony odgromowej uznają za właściwe stosować tzw. „zwody aktywne”, to należy je instalować w sposób zgodny z Polskimi Normami, tak jak przewidziano to dla klasycznych zwodów pionowych, zwanych także zwodami Franklina; 5) Polski Komitet Ochrony Odgromowej wyraża swoje głębokie zaniepokojenie częstymi przypadkami instalowania w Polsce tzw. „zwodów aktywnych” w sposób niezgodny z wymaganiami serii norm PN-EN 62305 (lub norm wcześniej powoływanych w ww. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury). Jest to karygodnym łamaniem przepisów prawnych w zakresie ochrony odgromowej. Stan taki jest niestety akceptowany w sposób świadomy lub nieświadomy (np. wynikający z braku wiedzy technicznej oraz wymagań normatywnych w zakresie ochrony odgromowej) przez struktury nadzoru budowlanego, niektórych projektantów i wykonawców urządzeń piorunochronnych lub właścicieli budynków, często dezinformowanych w tym zakresie przez producentów lub dystrybutorów tzw. „zwodów aktywnych”. Niniejsze oświadczenie PKOO SEP podkreśla konieczność stosowania Polskich Norm w zakresie ochrony odgromowej, jak również jest kolejną próbą zwrócenia uwagi środowiska elektryków, służb budowlanych i wszystkich instytucji zainteresowanych skuteczną ochroną odgromową na lekceważenie przepisów oraz wymagań ww. Polskich Norm oraz niestety często świadome stosowanie nieuczciwych praktyk w zakresie ochrony odgromowej budynków.

2015-09-03

Zamów wycenę już teraz !

Spinpol H.T.

2015-09-02

Przypominamy - GromExpert v. 1.2.

Nasz autorski i darmowy(!) program GromExpert cieszy się dużą popularnością wśród Kolegów z branży elektrycznej. Z naszych szacunków wynika, ze program używany jest, co najmniej przez 15 000 osób. Pomocy zarówno jak projektantów jak i wykonawców. Zachęcamy do korzystania.

2015-03-03

Zapraszamy do polubienia nas na Facebooku !

Spinpol H.T.

2014-05-06

Już jest nasz najnowszy katalog 2014 !!!

Z radością informujemy, że pojawił się nasz najnowszy katalog zawierający elementy systemu AntyGrom, maszty odgromowe o wysokości do 8,0 m oraz detale do budowy instalacji odgromowych na wielkopowierzchniowych dachach płaskich. Bogato ilustrowany przykładami montażu, z częścią teoretyczną odwołującą się do nowych norm serii PN-EN 62305. Katalog do pobrania w dziale "DOWNLOAD " lub bezpośrednio z linku umieszczonego pod zdjęciem.
2014-05-05

Niezwykła pomoc w projektowaniu instalacji odgromowych.

Napływające do KT 55 głosy niezadowolenia środowiska elektryków, dotyczące zbytniego skomplikowania sposobu obliczania klasy LPS opisanego w arkuszu 2 normy PN-EN 62305, znalazły w końcu zrozumienie. Pod koniec ubiegłego roku w KT 55 przegłosowano pozytywnie dokument, który w znaczny sposób powinien uprościć procedurę doboru klasy LPS najczęściej spotykanych obiektów. Dokument ma rangę Załącznika Krajowego NA i tytuł: Wyszczególnienie obiektów wymagających wyposażenia w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych ze wskazaniem adekwatnego poziomu ochrony. Po konsultacji z przedstawicielem Komitetu postanowiliśmy opublikować wspomniany dokument, podkreślając jednocześnie to, że ma on charter wyłącznie informacyjny, a arkusz 2 normy jest dalej dokumentem bazowym przy szacowaniu klasy ochronności.

2011-03-19

Piorunochrony aktywne - kolejna odsłona potyczki.

Nasze starania związane z demaskowaniem praktyk producentów i instalatorów ESE (piorunochronów aktywnych) zostały zauważone przez światowej klasy demaskatora tej idei - Pana Z. A. Hartono. W artykule napisanym w listopadzie ubiegłego roku „Response to the letter by the President of ILPA” odwołuje się do naszej strony internetowej, co świadczy o tym, że zostaliśmy zauważeni. Sam artykuł jest miażdżącą odpowiedzią na nieudolną obronę Prezydenta ILPA, Pana Arnaud’a Lefort’a dotyczącą wydarzeń wcześniejszych. Otóż, Pan Z.A. Hartono dokonał kolejnego przeglądu budynków w Malezji chronionych zwodami aktywnymi. W analitycznym artykule p.t. “Performance of non-standard lightning air terminals: revisited” wykazuje w sposób bezdyskusyjny, że budynki chronione przez ESE są niemiłosiernie obijane przez pioruny, i to w miejscach, które wg normy NF C 17-102 znajdują się w strefach chronionych. O wynikach tych wieloletnich badań Pan Hartono poinformował rząd malezyjski w pismach zatytułowanych w bezkompromisowy sposób - “Techno-terrorism”currently more dangerous and damaging than JI or Al-Qaeda” oraz “Malaysian evidence “indisputable”, government must act to protect the nation “. Wydawałoby się, że szef ILPA porównany do terrorystów z Al-Kaidy, powinien w równie miażdżący, naukowy sposób, zbić argumenty Hartono. Odpowiedział tak, jak zawsze – zamiast żmudnych badań analitycznych, czy rozważań naukowych, przedstawił na 15-tu stronach m.in. listę miejsc w których udało się wcisnąć piorunochrony ESE oraz zadziwiającą (!!!) analizę zadowolonych Klientów. Z analizy tej wynika, że w badaniu ESE brało udział 102% respondentów, a w badaniu zwodów radioaktywnych 105% respondentów. Zapewne rozbawiony Harono skomentował to tak:

Jeśli „eksperci ESE” nie byli zdolni, do wykonania prostego arytmetycznego zadania, jakim jest dodawanie, to zastanawiające jest, czy mogliby oni zrozumieć naukowe argumenty przedstawione przez CIGRE, który doprowadził do odrzucenia technologii ESE 15 lat temu!!!

2011-03-04

Podwyżka cen produktów DEHN+SOHNE.

Z pewnym opóźnieniem informujemy, że z dniem 1.02.2011 r. firma DEHN+SOHNE opublikowała nowy cennik na rok 2011. Jesteśmy zmuszeni, w ślad za producentem, dokonać podobnych korekt cenowych. Nowe, aktualne cenniki znajdą Państwo w katalogu Download. Ceny produktów DEHN zostały aktualizowane również na stronie Sklepu. Z nieśmiałą satysfakcją przypominamy, że ceny produktów SPINPOL H.T. nie zostały zmienione od 2008 roku!!!

2011-03-02

Rozporządzenie nr 690.

Spinpol H.T.

Wreszcie, po półtora roku oczekiwania, pojawiła się nowelizacja rozporządzenia w którym uwzględniono nowe normy serii PN-EN 62305. W Dzienniku Ustaw nr 239, poz. 1597 z dn. 20.12.2010 r. znajdziemy aktualizację interesujących nas zapisów. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 marca 2011 roku i kończy dziwny okres w którym, w starszej swej wersji, odnosiło się do norm wycofanych przez PKN.

2011-02-14

Nowy Katalog 2011.

Spinpol H.T.

Z radością i niepokojem informujemy, że prace nad naszym nowym, firmowym katalogiem zbliżają się powoli do końca. Znajdą w nim Państwo nowe elementy, wykonane tradycyjnie z najlepszych materiałów w sposób przemyślany inżyniersko. Po raz pierwszy w katalogu pokażemy ograniczniki przepięć naszej produkcji. Nie jest jeszcze wiadomo, czy równolegle z Katalogiem pojawi się nowa wersja GromExperta - o którego pyta wielu z Państwa.

2011-02-14

[1][2][3]

następna strona

Aktualności | GromExpert | AntyGrom | Zakupy online | Katalog złych rozwiązań | Dla projektantów | Dla inwestorów
Download | Zamów wycenę | Zamów kurier | Poleć nas innym | Mapa serwisu | Zespół | Referencje | Kontakt
Galeria | Piorunochron aktywny ESE | Pytanie do eksperta | Forum | CEO